RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.
Adres:
Nadir Ağa Sk. Göztepe Sitesi, A Blok, No:4, Daire:6, Göztepe/İSTANBUL
Telefon: 0216 565 93 16-17
Faks: 0216 565 93 18
E-Mail: info@ramsrisk.com.tr
RAMS eğitimleri hakkında bilgi almak için tıklayınız...
RAMS hizmetleri  hakkında bilgi almak için tıklayınız...
RAMS eğitim takvimine ulaşmak için tıklayınız...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı açısından; 4857 sayılı yeni İş Kanunu ve Kanuna bağlı olarak yayınlanan yönetmelikler ile 1475 sayılı eski İş Kanunu’na göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin 4857 Sayılı yeni İş Kanunu’nun hükümlerine aykırı olmayan hükümleri yeni yönetmelikler çıkarılıncaya kadar yürürlüktedir.

Gerek eski ve yeni mevzuatın yürürlükte olması, gerekse bazı konularda yasal yükümlülüklerin birden fazla mevzuatta yer alması, kapsamı çok geniş olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının takibini ve mevzuata uyumun sağlanmasını zorlaştırmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi Programı yaşanan bu zorluktan yola çıkılarak oluşturulmuş özel bir programdır. Eğitimin temel amacı; temel iş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili yasal mevzuat ve mevzuata uyum konusunda kuruluşların eski ve yeni mevzuat doğrultusunda yapmaları gereken temel çalışmalar hakkında katılımcıların detaylı olarak bilgilendirilmesidir. Eğitimde; her bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının tek tek ele alınması yerine, konu bazında, o konuyu ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve ilgili yasal yükümlülükler ele alınmaktadır.

 

 EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 

·   4857 Sayılı İş Kanununun İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Bölümü

·   İş Kazaları

·   Meslek Hastalıkları

·   İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

·   İşyeri Sağlık Birimleri

·   Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

·   Gürültü

·   Titreşim

·   Patlayıcı Ortamlar

·   İş Ekipmanları

·   Elle Taşıma İşleri

·   Elektrik

·   Yüksekte Çalışma

·   Yer Seviyesinde Çalışma

·   İş Ortamında Nakliye Araçları

·   Ekranlı Araçlar

·   İşyeri Bina ve Eklentileri

·   Kişisel Koruyucu Donanımlar

·   Aydınlatma

·   Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

·   Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 

EĞİTİM SÜRESİ: 2 gün.

  

KATILIMCI PROFİLİ:

 

Üst ve orta kademe yöneticiler , iş güvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, işyeri hemşireleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, OHSAS 18001  yönetim temsilcileri , iş sağlığı ve güvenliği  mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer tüm kişiler

 

BELGE:

 

Eğitime %75 oranında devam edenlere “Katılım Sertifikası” verilecektir.


Eğitim Hizmetlerimiz bölümüne dönmek için tıklayınız...

Copyright © 2006 RAMS
         Her Hakkı Saklıdır.